ΕΣΠΑ 2014-2020Επιχειρούμε Έξω 


[Οδηγός Προγράμματος]

Επιλεξιμότητα δαπανών 

Από την ημερομηνία υποβολής αίτησης υπαγωγής


Προϋπολογισμός Έργων

έως 100.0000 €


( έως 20.000 € / έκθεση για περίπτερο έως 20 τ.μ. )

( έως 35.000 € / έκθεση για περίπτερο έως 50 τ.μ. )

( έως 50.000 € / έκθεση για περίπτερο μεγαλύτερο 50 τ.μ. )Επιλέξιμες Επιχειρήσεις

Υφιστάμενες Μεταποιητικές Επιχειρήσεις με μια τουλάχιστον κλεισμένη διαχειριστική χρήση οι οποίες δραστηριοποιούνται σε έναν από τους ακόλουθους ΚΑΔ


[Επιλέξιμοι ΚΑΔ]


Επιλέξιμες Δαπάνες

- Συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις εκτός Ελληνικής Επικράτειας

- Διαχείριση και Παρακολούθηση Έργου (max 1.000 €)


[ Επιλέξιμες Δαπάνες ]


Ποσοστό Επιχορήγησης

50 % 


Ημερομηνία Υποβολής

Από 18/01/2018 μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού


Διάρκεια Υλοποίησης Έργων

30 μήνες από την Απόφαση Ένταξης το έργου

Προσοχή : Στους πρώτους 18 μήνες πρέπει να έχουμε συμμετάσχει σε μία εμπορική έκθεση και να έχουμε κάνει αίτημα επαλήθευσης


Δικαιολογητικά Υποβολής Πρότασης

[Δικαιολογητικά]

[ Κριτήρια ένταξης]