ΕΣΠΑ 2014-2020ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ 3 

Αναμένεται σύντομα η προκήρυξη του προγράμματος ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ 3, η οποία θα αφορά σε δράσεις τόνωσης της εξωστρέφειας υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ).


Το ποσοστό επιχορήγησης αναμένεται να είναι 35-50% και ο προϋπολογισμός των έργων έως 200.000 €