ΕΣΠΑ 2014-2020Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 


[Οδηγός Προγράμματος]

Επιλεξιμότητα δαπανών 

Από 07/11/2017 (ημερομηνία δημοσίευσης του προγράμματος)


Προϋπολογισμός Έργων

25.000 € έως 400.0000 €


Διάρκεια Υλοποίησης Έργων

30 μήνες από την Απόφαση Ένταξης το έργου

Προσοχή : Το 25% τουλάχιστον του έργου θα πρέπει να έχει υλοποιηθεί τους πρώτους 16 μήνες από την ένταξη του


Επιλέξιμες Επιχειρήσεις

Α) Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από 07/11/2017 και θα διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ μέχρι την ημερομηνία 1ης εκταμίευσης

Β) Υφιστάμενες επιχειρήσεις οι οποίες έως τις 07/11/2017 :

- Διαθέτουν έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του προγράμματος

- Το ΑΦΜ της επιχείρησης έχει μηδενικό κύκλο εργασιών

- Δεν έχει γνωστοποιηθεί ή εκδοθεί άδεια (σήμα) λειτουργίας του τουριστικούκαταλύματος.

- Διαθέτουν άδεια δόμησης για το συγκεκριμένο τουριστικό κατάλυμα


Επιλέξιμες Δραστηριότητες 

ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ 

 •  Ξενοδοχεία 3*** (τριών αστέρων) και άνω με 10-50 κλίνες (παραπάνω κλίνες δεν επιχορηγούνται)
 •  Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων που προβλέπονται στο π.δ. 33/1979
 •  Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις 3*** (τριών αστέρων) και άνω
 •  Ξενώνες φιλοξενίας νέων

ΜΗ ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

 • Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα (Κατάταξη σε κατηγορία 3 κλειδιά και άνω και Ελάχιστη δυναμικότητα Δέκα (10) κλίνες)
 • Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες (Ελάχιστος αριθμός κατοικιών: 3 με το ίδιο σήμα)

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

 • Τουριστικά είναι τα γραφεία κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 393/1976 (Α΄199)
 • Γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων ολικής μίσθωσης ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων.
 • Επιχειρήσεις εκμίσθωσης μοτοσικλετών, τρίτροχων και τετράτροχων οχημάτων άνω των 50 κ. εκ.
 • Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) που έχουν στην κυριότητα, νομή ή κατοχή τους ένα ή περισσότερα ειδικά τουριστικά λεωφορεία του ν. 711/1977.
 • Ναυλομεσιτικά γραφεία που αναλαμβάνουν την εκναύλωση επαγγελματικών πλοίων αναψυχής

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 • Αθλητικός Τουρισμός
 • Θαλάσσιος τουρισμός
 • Τουρισμός υπαίθρου
 • Άλλες ειδικές – εναλλακτικές μορφές τουρισμού

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ


[Επιλέξιμες Δραστηριότητες]

[Επιλέξιμοι ΚΑΔ]


Επιλέξιμες Δαπάνες

 1. Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και Περιβάλλων χώρος (Max 80% το προϋπολογισμού)
 2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός- Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος (Max 100% του προϋπολογισμού)
 3. Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης (max 3.000 € ανά πιστοποιητικό και έως 12.000€ σύνολο)
 4. Προβολή – Προώθηση - Συμμετοχή σε Εκθέσεις (μέχρι 15.000€)
 5. Δαπάνες τεχνικών μελετών Μηχανικού και υπηρεσιών Φοροτεχνικού και Νομικού Συμβούλου. (μέχρι 40.000 €)
 6. Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού (μέχρι 10.000€ )
 7. Μεταφορικά μέσα (μέχρι 25.000€)
 8. Σύνταξη και Παρακολούθηση υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου (μέχρι 4.000 €)


(1) + (2) > 50%


[Επιλέξιμες Δαπάνες]


Ποσοστό Επιχορήγησης

45%

50 % (σε περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού 0,2 ΕΜΕ)


Ημερομηνία Υποβολής

Έως 28/03/2018


Κριτήρια βαθμολογίας

[ Κριτήρια βαθμολογίας]


Δικαιολογητικά Υποβολής Πρότασης

[Δικαιολογητικά]